• تاریخ انتشار : 1402/10/07 - 08:37
  • تعداد بازدید : 45
  • تعداد بازدیدکننده : 43
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
با حضور مدیر نوسازی و تحول اداری و مشاور طرح انجام شد؛

ارائه و بررسی برنامه راهبردی عملیاتی در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری رشت در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ارائه شد.

برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری رشت در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور توسط مدیر نوسازی و تحول اداری و مشاور طرح ارائه شد.

  • گروه خبری : اخبار
  • کد خبر : 611
کلمات کلیدی

تصاویر

احمد  رمضانی
خبرنگار

احمد رمضانی