• تاریخ انتشار : 1402/12/22 - 08:34
  • تعداد بازدید : 42
  • تعداد بازدیدکننده : 39
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
با حضور نماینده سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور؛

جلسه برنامه راهبردی عملیاتی چشم انداز ۱۴۲۲ شهر رشت تشکیل شد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار رشت، برنامه راهبردی عملیاتی شهری را در راستای اجرای پروژه های شهرداری برای چشم انداز ۱۴۲۲ عنوان کرد و گفت: رشت در بیانیه افق چشم انداز ۱۴۲۲ شهری گردشگرپذیر، هویتمند، خلاق و تاب آور، شفاف و پاسخگو، دوستدار محیط زیست و چشم نواز، حمل و نقل پایدار سبز و با اقتصاد پویا تعریف شده است.

"برنامه راهبردی عملیاتی" شهرداری برای چشم انداز ۱۴۲۲ شهر رشت روز دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ با حضور موسی پژوهان نماینده سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، اعضای هیئت علمی دانشگاه گیلان، مدیران مناطق پنجگانه شهری و روسای سازمان های شهرداری رشت تشکیل شد.

*رشت در چشم انداز ۱۴۲۲ شهری گردشگرپذیر و هویتمند با اقتصاد پویا

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار رشت در جلسه مذکور با اشاره به اینکه تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهر از سال ۱۳۹۱ آغاز شد، اظهار کرد: بخشی از فعالیت ها و تلاش ها با انعقاد قرارداد توسط دانشگاه گیلان انجام شده است.

علی بهارمست به سابقه ۱۰ ساله تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهر رشت اشاره کرد و افزود: ثبات مدیریتی در اجرای برنامه ها بسیار مهم است و براین اساس تدوین اینگونه برنامه ها موجب می شود سلیقه ها کنار برود.

وی با بیان اینکه برنامه راهبردی عملیاتی شهر رشت در قالب ۶ ماموریت حوزه خدمات مدیریت حمل و نقل و ترافیک، کالبد شهرسازی، محیط زیست، خدمات شهری، اجتماعی و فرهنگی و همچنین مدیریت بحران تدوین شده است، تصریح کرد: سند مذکور پس از تدوین و تایید شهردار باید به تصویب شورای شهر و سازمان ها و مراجع ذی صلاح به نمایندگی وزارت کشور می رسید تا به عنوان سند بالادستی مطرح شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار رشت، برنامه راهبردی عملیاتی شهری را در راستای اجرای پروژه های شهرداری برای چشم انداز ۱۴۲۲ عنوان کرد و گفت: رشت در بیانیه افق چشم انداز ۱۴۲۲ شهری گردشگرپذیر، هویتمند، خلاق و تاب آور، شفاف و پاسخگو، دوستدار محیط زیست و چشم نواز، حمل و نقل پایدار سبز و با اقتصاد پویا تعریف شده است.

  • گروه خبری : اخبار
  • کد خبر : 401
کلمات کلیدی

تصاویر

احمد  رمضانی
خبرنگار

احمد رمضانی