۱۴۰۲ يکشنبه ۷ خرداد
برگزاری نخستین جلسه کارگروه تخصصی "حمل و نقل، ترافیک و امور زیربنایی" برنامه راهبردی - عملیاتی شهر و شهرداری رشت
نخستین جلسه کارگروه تخصصی حمل و نقل، ترافیک و امور زیربنایی برنامه راهبردی - عملیاتی شهر و شهرداری رشت برگزار شد.

نخستین جلسه کارگروه تخصصی حمل و نقل، ترافیک و امور زیربنایی برنامه راهبردی - عملیاتی شهر و شهرداری رشت به ریاست معاونت حمل و نقل، ترافیک و امور زیربنایی و سایر اعضای کارگروه و با حضور نمایندگان دانشگاه گیلان «مشاور طرح» در روز چهارشنبه مورخ 27 اردیبهشت 1402 برگزار گردید.

در این جلسه به بحث و بررسی پیرامون اسناد فرادست در زمینه مباحث ترافیکی و عمرانی در سطح ملی، استانی و محلی پرداخته شد و پس از آن هر یک از اعضا به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

این جلسات به صورت منظم و تا پایان شهریور ماه سال جاری برگزار می گردد.

تدوین برنامه راهبردی - عملیاتی شهر و شهرداری رشت با دستور و پیگیری شهردار و شورای اسلامی شهر رشت در حال انجام است و منتج به برنامه محور شدن مدیریت شهری در آینده خواهد شد.

 
تاریخ:
1402/02/28
منبع:
Powered by DorsaPortal